آخرین جلسه هفتگی سال۱۳۹۶
برنامه جلسه گروهی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶
مکان: مرکز شیراز شناسی
زمان ۱۷:۳۰   الی ۱۹:۳۰
 آشنایی با نرم افزار Google Earth ۳
گزارش برنامه فنی نیمروزه ۹۶/۱۲/۱۱
گزارش مالی سال ۹۶ و پیش بینی مالی سال ۹۷
مجری جلسه: خانم نعمتی.


اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.