جلسه هفتگی چهارشنبه96/12/9 - باشگاه کوهنوردی ردپا شیراز

جلسه هفتگی چهارشنبه96/12/9

جلسه هفتگی  چهارشنبه ۹۶/۱۲/۹
آشنایی با کار  با Google Earth ۲،معرفی مجلات کوهنوردی،گزارش صعود به مرتفع ترین قله استان بوشهر (پروژه۳۱ قله)