04 اسف 1396

جلسه گروهی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵

آشنایی با نرم افزار Google Earth  
معرفی مجلات
گزارش دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما۱۹ و ۲۰ بهمن ماه
گزارش تمرین فنی روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه
توضیحات برنامه جمعه ۲۶ بهمن ماه
مجری جلسه خانم قائدی

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری