معرفی مجلات: خانم طاهری
گزارش برنامه یک روزه فیروزآباد: آقای مهرابی
توضیحات برنامه جمعه کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما: آقای فاضل
تولد همنورد ارجمند آقای رستم خانی
مجری جلسه: خانم نعمتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.