30 آبا 1396

قدم نورسیده مبارک

همنوردان عزیرجناب آقای فرداد و سرکارخانم قدرتی، بهترین تبریکات ما را  پذیرا باشید.

شکفتن نوگل زیبایتان در دشتی از یاسهای مهربانی با نجوی سیمین آبشاران تهنیت باد

امیدواریم با قدم‌های فرشته ی کوچولو تازه به زمین آمده،

زندگی‌تان سرشار از سلامتی، برکت، شادی بیشتر گردد.

قدم نو رسیده مبارک

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری