28 مهر 1396

آقای عظیم قیچی ساز در شیراز

آقای عظیم قیچی ساز، کوهنورد پر تلاش و توانمند تبریزی، از صعودهای بالای 8000 متر خود با کوهنوردان شیرازی صحبت می نمایند.

 

بدین وسیله همشهران و کوهنوردان استان فارس بخصوص شهر شیراز دعوت بعمل می آید تا پای صحبت های این دلاور خطه آذربایجان بنشینند و از تجارب ارزنده ایشان بیاموزند.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری