کوهنوردی با حضور در ارتفاع گره خورده است. این حضور از نظر فیزیکی پیامدهایی را در پی دارد که در صورت عدم توجه این پیامدها بسیار جدی خواهند بود.

از این رو این مسئله آگاهی هر چه بیشتر کوهنوردان را می طلبد. در همین رابطه در جلسه گروهی جهارشنبه ۴ آذر ماه سمیناری تحت همین عنوان توسط سرکار خانم مهدی زاده ارائه گردید که در ادامه خلاصه ایی از این سمینار خدمتتان ارائه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.