24 آبا 1394

جلسه گروهی-“کارگاه عملی ساخت برانکارد و حمل مصدوم”-94,8,20

جلسه گروهی 20 آبان ماه 94 در ابتدادر هوایی پاییزی  در محوطه مرکز شیراز شناسی با کارگاه عملی “ساخت برانکارد و حمل مصدوم” آغاز گردید.

 

در این کارگاه همنوردان با روش ساخت برانکارد با استفاده از یک حلقه طناب آشنا شدند و سپس هر کدام از همنوردان خود به ساخت برانکارد پرداختند و سپس حمل مصودم را نیز به صورت عملی به انجام رساندند.

در ادامه جلسه در اتاق جلسات مرکز شیراز شناسی گزارش پیمایش تنگ غوره دان توسط خانم نیک کار و صعود به قله برف کرمو از ارتفاعات دنا توسط خانم افتخاری ارائه گردید.

در پایان نیز آقای سالاری توضیحاتی در رابطه با برنامه جمعه پیش رو (چهل برکه) و همچنین برنامه اجرا شده روز کوهنورد در چشمه چنار مهارلو را ارائه نمودند. با تشکر از تمامی همنوردانی که در این جلسه حضور داشتند.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری