17 آبا 1394

پیمایش دراک-شیراز-94,8,15

برنامه دوم جمعه 15 آبن ماه پیمایش کوه دراک شیراز بود.

برنامه در ساعت7:30 در میدان احسان آغاز گردید. برنامه با شرکت سه نفر از همنوردان اجرا شد. همنوردان در ساعت 8:50 به سه کاج رسیدند. هوای تمیز و مناظر زیبای پاییزی پیمایش را لذت بخش تر کرده بود. البته در طول مسیر پاکسازی نیز صورت گرفت. ساعت 10:30 همنوردان به پناهگاه رسیدند و در آن جا صبحانه را صرف نمودند. در ساعت 12:45 گروه به سه راهی بیستون رسید و درختان منطقه را آبیاری کردند. در نهایت برنامه در ساعت 13:30 با رسیدن به مجتمع احسان به پایان رسید.

همنوردان حاضر در این برنامه: آقای عباسی پور، خانم بوشهریان و خانم مژده جیهانی

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری