سمینار ” کوه های چه نقشی در زندگی انسان دارند” طی جلسات گروهی توسط آقای فرداد ارائه گردید،

که در ادامه این سمینار خدمتتان ارائه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.