07 اسف 1393

جشن درختکاری درمنطقه دراک

جوانه هردرخت یعنی زندگی یک انسان،ریشه ایی که درخاک می ماندتاروزگاری یادمان آوردمحبت ومهرمیراث آدمیست.باشد باهم زمینی ازهوای پاک بسازیم برای آیندگان.

گروه کوهنوردی ردپا در نظر دارد به مناسبت روزدرختکاری همچون سالهای پیشین به کاشت نهال درمنطقه دراک اقدام نماید

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری