16 اسف 1392

رونمایی ازکتاب بس که خنجردیده ام ازنصرالا وطنخواه

بس که خنجردیده ام ازدیده ام خون می چکد
انتظارحیله ها  ،  قلبم به کندی می تپد
ابرتیره ازپس هم سوی دل باریده است
روسیاهی درصف نامردمان قد می کشد

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری