11 اسف 1392

کتاب ارزشمندغارهای استان فارس دردسترس عموم قرارگرفت

جلد نخست کتاب ارزشمندغارهای استان فارس حاصل سالهاتلاش وزحمات مربی ارزنده استاد آقای شاهین عارف نیا در دسترس عموم قرار گرفت.علاقمندان جهت تهیه میتوانندبه فروشگاه های کوهنوردی شیرازمراجعه کنندوازاین کتاب بهره مندشوند.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری