09 دی 1392

نشست هفتگی 11دی برگزارنمی گردد

بدین وسیله به اطلاع همنوردان گرامی میرساندتمرین هفتگی 10 دی ماه ونشست هفتگی 11دی ماه برگزارنمی گردد ازاین رونشست بعدی گروه درتاریخ 18دی ماه برگزارمی گردد.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری