پیرواستقبال پر شور مردمی این نمایشگاه تا25اردیبهشت ادامه خواهدداشت .ازروزشنبه تعدادی تابلونقاشی ازطبیعت به نمایشگاه اضافه خواهدشد.بازدیدهرروزبجزجمعه ازساعت17تا20،مکان:پارک بعثت ،مرکز شیراز شناسی.امید است که با همکاری مسئولین امر در این زمینه بتوانیم در آینده گامهای موثرتری برداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.