07 بهم 1391

ششمین جشنواره موسیقی فارس

ششمین جشنواره موسیقی فارس شنبه 7بهمن ساعت 12:30تالارحافظ
اجرای گروه موسیقی رهاب به سرپرستی:محمدصادق ولیئی
آواز:وصال علوی،بم تار:علی عزیزی،کمانچه:کیوان ولدان،تنبک:احمدتاجداران

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری