15 آذر 1391

اطلاعیه

اطلاعیه 1:
برگزاری جلسات گروهی در راستای افزایش تعاملات بین افراد گروه صورت می گیرد تا از این رهگذر پیشنهادات سازنده عنوان شود و نقاط ضعف احتمالی به بهترین شکل ممکن برطرف گردد. لذا از کلیه همنوردان تقاضا می شود فعالانه در جلسات حضور داشته باشند. درضمن ثبت نام جهت شرکت دربرنامه هادرجلسه گروهی انجام میشود.
اطلاعیه2:
اطلاعیه شرایط و اطلاعات برنامه از طریق ارسال پیامک به دوستان اعلام میشود در صورتی که بیش از سه برنامه پاسخی به پبامک داده نشود فرض بر انصراف آن شخص از اطلاع برنامه ها میباشد و برای برنامه های آینده متاسفانه پیامکی ارسال نمیگردد. و آن شخص میبایست شخصا پیگیر برنامه باشد

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری