تقویم فرهنگی فصل تابستان  سال 1391

مدرس عنوان سمینار تاریخ
آزاده غلامی شیراز در شعر شاعران (1)
سعدی و شیراز 7/4/91
آزاده غلامی شیراز در شعر شاعران (2)
فردوسی و شیراز 14/4/91
آزاده غلامی. ندا صمدی شیراز در شعر شاعران (3)
حافظ و شیراز 21/4/91
آزاده غلامی شیراز در شعر شاعران (4)
شاعران ایران و شیراز 28/4/91
آزاده غلامی مشاهیر شیراز (1) 4/5/91
آزاده غلامی مشاهیر شیراز (2) 11/5/91
آزاده غلامی مشاهیر شیراز (3) 18/5/91
آزاده غلامی مشاهیر شیراز (4) 25/5/91
آزاده غلامی اماکن و ابنیه شیراز (1) 1/6/91
آزاده غلامی اماکن و ابنیه شیراز (2) 8/6/91
آزاده غلامی اماکن و ابنیه شیراز (3) 15/6/91

تعطیل رسمی 22/6/91
آزاده غلامی اماکن و ابنیه شیراز (4) 29/6/91

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.