پیام سرپرست - باشگاه کوهنوردی ردپا شیراز

پیام سرپرست

 

ازکلیه همنوردان خوبم درخواست حضورمستمروبموقع درجلسات گروهی رادارم.مزایای جلسات گروهی 1-مطلع وبروزنگه داشتن اعضا 2-امکان ارتباط بااعضادربخشهاومراسم مختلف درمحدوده گروه 3-گردهمایی اجتماعی 4-فرصتی ایجادمیشودتادردلهاشنیده شودوانتقادات وپیشنهادات ارائه شود 5-ایجادارتباط مفیدوغیررسمی 6-گسترش تجربه به صورت موقعیتی برای یادگیری 7-نیازهای اموزشی گفته شودتاپس ازبرسی برنامه ریزی شود
همچنین نامنویسی وشرکت دربرنامه های جمعی وکوهپیمایی گروه ارائه گزارش ازبرنامه های مشخص درجهت پربارشدن برنامه های اتی قبول اساسنامه وآیین نامه داخلی والتزام به ان

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی