1-اطلاعیه
بنابه درخواست همنوردان به تغییرجلسات تمرینی گروه،روزموردنظربرای اجرای برنامه تمرینی،دوشنبه وسه شنبه درنظرگرفته شده است لذاخواهشمنداست روزپیشنهادی خودرابه مسئول هماهنگی اطلاع دهید2به اطلاع افرادعلاقمندبه حراست وحفاظت ازطبیعت ومحیط زیست می رساندجهت نام نویسی وارائه مدرک تاروزچهارشنبه5/11/90اقدام نمایید

-به اطلاع کلیه همنوردان گرامی میرساندعکسهای برنامه اجرائی هرجمعه درجلسات گروهی چهارشنبه هاساعت 16تا18درمرکزشیرازشناسی به صورت هدیه توزیع می گردد.

3-به اطلاع کلیه اهالی ردپامی رساند،لباس فرم گروهی به صورت یکدست وآرم گروه دردست طراحی ودوخت می باشدلذاخواهشمنداست درصورت تمایل جهت نام نویسی،اقدام نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.