۱-اطلاعیه
بنابه درخواست همنوردان به تغییرجلسات تمرینی گروه،روزموردنظربرای اجرای برنامه تمرینی،دوشنبه وسه شنبه درنظرگرفته شده است لذاخواهشمنداست روزپیشنهادی خودرابه مسئول هماهنگی اطلاع دهید۲به اطلاع افرادعلاقمندبه حراست وحفاظت ازطبیعت ومحیط زیست می رساندجهت نام نویسی وارائه مدرک تاروزچهارشنبه۵/۱۱/۹۰اقدام نمایید

-به اطلاع کلیه همنوردان گرامی میرساندعکسهای برنامه اجرائی هرجمعه درجلسات گروهی چهارشنبه هاساعت ۱۶تا۱۸درمرکزشیرازشناسی به صورت هدیه توزیع می گردد.

۳-به اطلاع کلیه اهالی ردپامی رساند،لباس فرم گروهی به صورت یکدست وآرم گروه دردست طراحی ودوخت می باشدلذاخواهشمنداست درصورت تمایل جهت نام نویسی،اقدام نمائید


اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.