31 خرد 1398

کارگاه نقشه خوانی وکارباقطب نما

برگزاری کارگاه آموزشی نقشه خوانی وکارباقطب نما
۳۰ و۳۱ خردادماه ۹۸
استان فارس – شهر شیراز – منطقه رصدخانه ابوریحان بیرونی
مدرس: آژنگ فرداد
برگزارکننده: باشگاه کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی «ردپا» شیراز

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری