11 اسف 1397

آموزش وتمرین سنگنوردی

آموزش وتمرین سنگنوردی جمعه ۱۰ اسفندماه ۹۷ در پشت مله شیراز برگزار گردید.

 

 

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری