به نام خالق کوه ها

غارهفت تنان، دراستان فارس شهرستان کازرون، دهستان کمارج، روستای دهلی(الیف) قرار دارد.
صبح جمعه 5بهمن ماه 97،تجمع 5:30میدان معلم همراه 8نفر از همنوردان ،باسرپرستی آقای سالاری، کمک سرپرست خانم افتخاری، خانم کریمی امدادگر ،آقای خشنود تصویربردار، خانم اسماعیلی ناظرمحیط زیست، بایک دستگاه ون ساعت 5:40ازمیدان معلم به سمت روستای الیف حرکت کردیم. ساعت6:30دشت ارژن سپس مسیر تنگ ابوالحیات ،ساعت 7:15قائمیه،سمت جاده بوشهر 30کیلومترپس از قائمیه ،سمت چپ جاده تابلوی راهنما بناف،دهلی (الیف)مسیر فرعی خاکی تابه روستای بناف رسیدیم. خانه های گلی بادیوارهای سنگی جذابیت روستای بناف…
به مسیر ادامه دادیم جاده آسفالت وبعد خاکی تقریبا ۱۵ کیلومتری بناف_دهلی را طی کردیم .
ساعت ۸:۴۵ با گذشتن از کوچه هاوبافت خانه های سنتی روستای الیف ازماشین پیاده شدیم و بعداز استراحت وآماده شدن ساعت9:15شروع پیمایش باسرقدمی آقای سالاری وپا قدم خانم افتخاری و طی مسیر…
طبیعت زیبا وبکر ودست نخورده است پرندگان آواز سرداده اندوسرحال ازاین شاخه به آن شاخه می پرند و ما همچنان باتوضیحات سرپرست درمورد کوه قبله به پیش می رفتیم. ساعت9:45استراحت …


درنیمه های مسیرگروه آناهیتا کازرون به استقبال ما آمدند. هوای ابری خنک وعطری بهاری وگونه های گیاهی سبز،شکوفه های درختان بادام کوهی زیبای مسیر را لذت بخش می کرد. پس از پیمایش 2کیلومتر باکلی انرژی وروحیه عالی ساعت 10:45به دهانه غار هفت تنان رسیدیم .
غار دارای حوضچه هایی است که یکی از حوضچه هادارای آب که سرچشمه ی آن آخرغار در دل کوه می باشد. یک قسمت غاربا اتاقی ساخته شده از سنگ وگچ ومحلی ازغاررا که مردم بومی بنابر اعتقادات خودزیارتگاه کرده اند و باپارچه های سبز و تسبیح پوشانده بودند. دمای هوای درون غار خنک ترازدمای بیرون بود. صبحانه رادردهانه ی خنک غارصرف کردیم. دیدن مناظر اطراف غارلذت بخش بود.

 

پس ازگرفتن عکس یادگاری باگروه آناهیتا، ساعت 12:15به سمت پایین کوه (روستای الیف)حرکت کردیم.
ساعت13باگرم شدن هوا لباس کم کرده استراحت کردیم. ساعت  13:20آخر میسر پیمایش، وارد روستا شدیم.
ساعت 13:40 ازموزه مردم شناسی این روستا بازدید بعمل آمد.


مهمان باغ پرمهر یکی ازروستاییان شدیم که در آنجا به گرمی بامیوه ونان محلی پذیرایی شدیم.ساعت 14:50صرف ناهار، ساعت15:30بازدیدازآب انبارها وبناهای قدیمی روستا….


ساعت16سوارماشین شدیم. ساعت 16:45جاده اصلی دراین چند ساعت گوشیها بدون آنتن بودند. ساعت17دوراهی کازرون،قائمیه مسیر برگشت جاده کازرون،ساعت18:30 به دشت ارژن رسیدیم. در هوای خنک به صرف بستنی به دعوت سرپرست و جای دوستان که حضور ندارند خالی بود.
ساعت18:55حرکت سمت شیراز در نهایت صحت وسلامت ساعت19:55به میدان معلم رسیدیم وبرنامه به خوبی باخاطرات خوش به پایان رسید.
باآرزوی موفقیت وشادکامی درتمامی مسیرهای زندگی.
گزارش از :سلامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.