گزارش کوهپیمایی نیم روزه قلات
(چشمه انجیری)
روز جمعه 97/9/23
سرپرست و سرقدم :جناب آقای سالاری
کمک سرپرست و امدادگر بانوان: سرکار خانم افتخاری
گزارش نویس: خانم مریم علوی
تصویربردار:آقای حمیدرضا هنرور
ناظر بر محیط کوهستان وپاک سازی محیط زیست:آقای امید زارعی
ساعت 6/45 تعداد هفت نفر از کوهنوردان از میدان احسان به سمت قلات حرکت کردند.
درساعت 7/15 از قلات به سمت چشمه انجیری حرکت کردیم.
در ابتدای حرکت هوا سرد بود ولی بعد از مدت کوتاهی هوا بسیار عالی شد.
حدود نیم ساعت پس از حرکت قسمتی از مسیر را دست به سنگ شدیم واز صخره ای بزرگ عبور کردیم.
بعد قسمتی از مسیر را به صورت تراورس و با احتیاط عبور کردیم.
ساعت 9/30 در جایی در ارتفاع با چشم اندازی زیبا صبحانه خوردیم.
پس از صرف صبحانه به سمت چشمه انجیری حرکت کردیم در طی مسیر هوا بسیار پاک و عالی بود.
وقتی به آبشار رسیدیم قسمتهایی از آبشار قندیل های زیبایی بسته بود.
پس از گرفتن تعدادی عکس حرکت کردیم برای بازگشت.
مقداری از مسیر را با شیب تند به صورت ریزال عبور کردیم.
در بازگشت مقدارکوتاهی از مسیر را از روی برگ های خزان با صدای خش خش برگهای چنار عبور کردیم و بسیار لذت بردیم.
مسیر بازگشت را با شیب نسبتا تندی پایین آمدیم.
(در طول مسیر از ابتدا تا انتهای پیمایش حدود 7 تا سگ ما را همراهی میکردند و هر چه آنها را به جهات مختلف میراندیم مجددا سمت ما برمیگشتند)
در پایین هم از بین کوچه باغهای زیبای قلات عبور کردیم و در ساعت 12/15 به ماشینها رسیدیم و پیمایش به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.