چهارشنبه ۹آبانماه ۹۷

شیراز – مرکز شیرازشناسی

در این مراسم مانند سال های گذشته همنوردان کارگروهی بی نظیرخود را به نمایش گذاشتند  و با احترام به پیشکسوتان  تقدیر از هیئت مدیره صورت پذیرفت. سپس گزارش برنامه های متنوع و کارهای انجام پذیرفته هیئت مدیره باشگاه به سمع همنوردان رسید. درادامه کارت عضویت درباشگاه توسط پیشکسوت باشگاه جناب آقای ذبیح مندتقدیم همنوردان گردید وبرنامه های ۶ماهه دوم به اطلاع همنوردان رسید. این برنامه با نمایش کلیپ ساخته شده از فعالیت ها ادامه یافت و پس از آن کیک نهمین سال باشگاه  بریده شد. در انتها پذیرایی صورت گرفت که با همکاری همنوردان تهیه شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.