به نام خالق کوها

بامداد روز پنچ شنبه۹۷/۶/۲۹ ساعت ۶:۱۵ازمیدان معلم حرکت کردیم.

ساعت۷:۴۰بعدازتوقفی کوتاه وخوردن صبحانه ی لذت بخش، حرکت در جاده سپیدان به فرعی که سمت روستای برشنه می رفت مسیررا ادامه دادیم.

۸کیلومتری شمال روستای برشنه چشمه ی شش پیر قرارداشت.درجاده بین روستای برشنه وکامفیروزبعدازگردنه ی یوزگرد گروه ازماشین پیاده شدند.

ساعت۸:۳۰پیمایش را آغازکردیم. هوای خنک وآسمان آبی وتوضیحات جامع ومفیدسرپرست برنامه درموردکوهای اطرف پیمایش رالذت بخش کرد.

استراحت اول ساعت  ۹:۵۰ دقیقه ، درطول مسیرگونه های گیاهی فراوان وجود داشت ازجمله آویشن که به اندازه مصرف همین برنامه چیده شد.

استراحت دوم ساعت۱۱:۱۰ دقیقه ، بعداز۴کیلومتر پیمایش مسیری زیباگروه درساعت۱۱:۴۵قله کلبک به ارتفاع۲۸۰۰مترراصعودکرد.

۴۵دقیقه استراحت وگرفتن عکس، ۱۲:۳۰شروع فرودازمسیر دره به سمت روستای دلخان۱۳:۱۵دقیقه استراحت،

درمسیر فرودتوضیحات سرپرست درموردمقابله باحیوانات وحشی، درابتدای تنگ دلخان پوشش درختان گردو زیبایی مسیر رادوچندان کرده بود.

ولی متاسفانه قطع وسوختن درختان درمجاورت رودخانه که خشک شده بود،خوش آیند نبود.

ساعت ۱۵:۱۵به چشمه ای زیبا که ازحفره ی بیرون می آمد رسیدیم .

انرژی گرفتیم وآبی به دست وصورتمان زدیم وازآب خنک وگوارای چشمه برداشتیم.

زیبایی مسیرباوجودمناظرطبیعی وپوشش درختانی ازجمله تمشک،انجیرکوهی،کیالک کوهی وبرگ ریزان پاییزی چشم گیر بود.

۱۵:۳۰خوردن ناهارودمنوش آویشن واستراحت،ساعت۱۶:۲۰حرکت سمت روستای دلخان.

درطول مسیرفضولات حیوانات وحشی همچون خرس به چشم می خورد. غاری به نام غارخرسی درمسیر وجوددارد که

مقدار کمی دست به سنگ داشت راباپیشنهاد سرپرست بازدید کردیم.

بعدازبازدید غار شروع به پاک سازی مسیر کردیم.

برخلاف مسیر جاده ی بین روستاها که زباله های فراوانی وجود داشت این مسیر کم زباله بود.

درادامه ی مسیرنهر زیبای وجوددارد.دستی به آب زدیم.

باسوارشدن ماشین ون درابتدای روستاساعت۱۷:۲۵به سمت شیراز حرکت کردیم.۱۸:۴۵ همنوردگرامی آقای اشرف به صرف بستنی دعوتمان کرد.

برنامه درکمال صحت وسلامت در ساعت ۱۸:۳۰ پایان یافت.

تشکرویژه ازسرپرست برنامه جناب آقای سالاری

وهمنوردان سرکارخانم افتخاری عزیز،خانم اسماعیلی،آقای اشرف،آقای رستم خانی

که باعث شدند روزی لذت بخش و به یاد ماندی داشته باشیم.

گزارش :لیلا سلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.