19 مرد 1397

صعود به قله آهنگری(گرامیداشت استاد احمد معرفت)

برنامه صعود به قله آهنگری به ارتفاع 3260 متر جمعه۱۹مرداد ماه ۱۳۹۷

گرامیداشت استاداحمدمعرفت ویک دقیقه سکوت به احترام استاد

استان فارس -شهرستان سپیدان-روستای ریگان

مسافت پیموده شده ۱۴کیلومتر

مدت زمان پیمایش ۹ساعت

باشگاه کوهنوردی ردپا

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری